ssf forside foto 3

Velkommen på SSFs hjemmeside

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, SSF, er den danske paraplyorganisation for slægtshistoriske foreninger.

SSFs medlemmer er de slægtshistoriske foreninger, hvor slægtsforskerne er medlemmer. SSF har 35 medlemsforeninger, spredt over hele landet.
Dvs. at slægtsforskerene er medlemmer af de lokale, slægtshistoriske foreninger, som så er medlemmer af SSF. SSF har således ingen enkeltpersoner som medlem.

Formålet med SSF erslaegten nr 51
*at skabe et forum, hvor medlemsforeningernes bestyrelser kan mødes og udveksle erfaringer og få inspiration til deres arbejde,
* udgive bladet Slægten, som alle medlemmerne af SSFs medlemsforeninger får to gange årligt,
* gennem SSFs forlagsvirksomhed, Forlaget Slægten, at udgive litteratur med umiddelbar slægtshistorisk relevans, samt gennem forlagets midler at støtte lignende udgivelser, der ellers ikke ville kunne udgives,
* at være talerør for slægtsforskernes interesser,
* at afholde kurser og seminarer for slægtsforskere.

SSFs midler kommer fra foreningernes kontingenter, der dækker SSFs daglige arbejde samt udgivelsen af bladet Slægten.

SSFs generalforsamling kaldes for et årsmøde; dette afholdes hvert år inden udgangen af juni måned, og årsmødet finder sted i Odense, typisk på Historiens Hus.

Slægtshistorisk Weekend
Denne afholdes hvert år om efteråret og er et seminar for medlemmerne af foreningerne under SSF og finder sted i september eller oktober måned.
I 2014 og igen i 2015 afholdes Slægtshistorisk Weekend i samarbejde med DIS-Danmark, hvis medlemmer også kan deltage i weekenden.
Der vil være både workshops og foredrag, samt spørgecentral og litteraturformidling.

SSFs hjemmesideforeninger Danmark
Her finder du både oplysninger om SSFs aktiviteter og om medlemsforeningerne, f.eks.:
* oversigt over de lokale, slægtshistoriske foreninger under SSF – med links,
* links til brug for slægtsforskning,
* oversigt over foredragsholdere indenfor slægtshistoriske emner,
* informationer om bladet slægten og Slægtens Forlag,
* program og tilmeldingsmulighed for Slægtshistorisk Weekend.

Du er altid velkommen til at kontakte foreningerne under SSF eller SSFs bestyrelse eller frivillige for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

SSF - Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger.