Vi har alle årene haft hjemsted i Fredericia og havde fra starten intension om at dække den slægtshistoriske interesse i hele Trekantområdet ud til Kolding, Vejle og Middelfart. Som bekendt er interessen for slægtsforskning vokset kraftigt gennem årene, så for 26 år siden stiftede medlemmerne fra Kolding deres egen forening og i 2002 fulgte Vejle eksemplet. Derved blev slægtsforskning og medlemskab af en forening tilgængelig for endnu flere bosiddende i Trekantområdet, – hvilket netop er målsætningen for TSF!
Efter adskillige år med skiftende tilholdssteder, blev vi i 1998 inviteret til at holde vores møder på Lokalhistorisk Arkiv i Fredericia, hvor vi sandelig er kommet i de rette rammer. Vores møder holdes på arkivets læsesal med alle ønskelige audiovisuelle hjælpemidler og vores udlånsbibliotek er kommet på faste hylder.

I arkivets køkken står en institutions-kaffemaskine til rådighed, så bestyrelsens 2 mokkamestre kan sørge for kaffe (af porcelænskopper) med småkager til de fremmødte typisk 35-40 mødedeltagere. Medlemstallet ligger på "kun" omk. 100 (kontingentrestanter bliver nemlig slettet).

Vores virksomhed er bygget op omkring en sæson med en månedlig (sept.-april) mødeaften med (Folkeuniversitets-)foredrag m.m. samt 4 "slægtstemadage" med forskellige emner, bl.a. "Daisy-håndtering" som forberedelse til fællesture til arkiver.

Vi meddeler os først og fremmest til medlemmerne gennem vores velfungerende hjemmeside (www.trekanten-slaegt.dk), men udgiver også siden 2004 vores eget blad "Slægts-Tidende", som udkommer i kaffepausen på mødedagene i september, december og april med referater fra møderne og artikler fra medlemmerne. En årlig sensommerudflugt hører også til vores faste programpunkter.

Ved forskellige lejligheder har vi på lokalarkiver på begge sider af Lillebælt vist særudstillinger med lokale temaer, ligesom vi naturligvis deltager med udstilling ved Arkivernes dag, hjemme på Fredericia Lokalhistorske Arkiv.

                                            Der snakkes, spørges og undersøges i kaffepausen hos Trekantområdets Slægtshistoriske Forening