Et samarbejde mellem Sydkystens slægtsforskerforening og Greve lokalhistoriske arkiv.

Sydkystens slægtsforskerforenings projekt i samarbejde med Greve lokalhistoriske arkiv
til kulturonsdagen i november 2015, valgte vi at kalde, ”Bodil Jensen og hendes forældres historie, en
Tunefamilie omkring 1800-tallet”.
Med vores projekt, som vi var 4 medlemmer der gik ind i, var det vores hensigt, at få nye, som

”gamle” slægtsforskere, til at få sat kød på slægtens historie og ikke bare forske i ”skelettet”, dvs. i
kirkebøger og folketællinger. Vi ville undersøge, hvor meget det er muligt at finde om en familie i
fortidens Greve kommune – en familie hvor vi og arkivet ikke kendte til andet end navne på
personer på et familiefoto, der er i arkivets fotosamling.

Det foto, vi udvalgte os, viste far, mor og deres 4 børn. Fotoet var blevet taget hos fotograf
Carolsfeld – Krause, som havde sit atelier i Roskilde indtil 1920’. Som ledsagelse til fotoet var der
et papir, hvorpå familiemedlemmerne på fotoet var nævnte, samt at familien boede på ”Søndergård”
i Karlslunde.  Det lød enkelt nok til at gå i gang med. En søgning i folketællinger for Karlslunde
gav intet resultat. Der boede absolut ingen familie omkr. 1901 og i tællingerne fremover, der
passede på oplysningerne til fotoet. En søgning på nettet gav os derefter sporet til, at det kunne være
gården ”Søndergård” i Tune vi skulle lede efter familien på, og det var løsningen til at få forsket i
familien på fotoet.

Vi valgte derefter, at vi ville holde os til forskning for personer i Tune generelt og med moderen på
fotoet som proband, dvs. udgangspunkt på en families slægtstavle. Moderen hed Bodil og
ægtefællen Søren Jørgensen. Folketællingerne og kirkebogen, som vi nu kunne støtte os til, gav os
hurtigt oversigt over hvem Bodils familie bestod af.

På kulturdagen, fortalte vi gennem foredrag og Power-point ”Bodil og hendes forældres historie”,
ud fra de arkivalier vi havde valgt at forske i, så som: aviser, Baurs kalender, brandtaksationer,
dødsattester, Geodatastyrelsens protokoller og matrikler, jordemoderprotokoller, kongebreve,
lægdsruller, skifter, skoleprotokoller, Ramsø-Tunes sognehistorie, skøde- panteprotokoller med
aftægtskontrakter, stambøger. Vi havde taget fotos i familiens sognekirke, Tune kirke, af en
mindetavle ang. bl.a. probandens onkel, der døde i krigen 1864. Dataene blev indtastet i Legacy.
Projektet tog sin begyndelse for alvor i sept. 2015 og var klar i god tid inden den aftalte kulturdag
og blev forinden prøvekørt for foreningens medlemmer.

Alt i alt har det været et spændende og lærerigt projekt at arbejde med, men har også kostet en del
timer ved PC og i arkiver. Det er nu planen i 2016 at oprette en interessegruppe for medlemmer, der
vil afprøve et lignende projekt med en af deres egne probander. Derved vil der i foreningen i alt
være 3 grupper, der mødes jævnligt, for at fremlægge deres skrevne opgaver i
slægtsbogsskrivningen for de øvrige deltagere i gruppen.

 

Bodils_historie

4 slægtsforskere fra Sydkystens slægtsforsker forening studerer en jordemoderprotokol i jagten på ”Bodils historie”