Uncategorised

Sammenlægning af SSF og DIS-Danmark

Ny version:
 
Forslag til en sammenlægning af SSF og DIS-Danmark
 
 
 
Gl. version:
 
Fremtidsudvalget har afsluttet sit arbejde. 
Udvalget har udarbejdet et
 
forslag til en sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark.

Ligeledes er der udarbejdet et dokument, hvor Fremtidsudvalget har samlet en række

spørgsmål og svar, som forhåbentlig kan afklare nogle af de spørgsmål, som umiddelbart vil kunne rejse sig i relation til forslaget.

SW 2017 - Præsentationer

Helle Sigh: Kvinders retlige stilling i 16-1700-tallet:

Dias-plancher til foredraget

  

Erik Kann:  Arbejdet bærer lønnen i sig selv:

OBS. Erik Kann's materiale er fjernet fra hjemmesiden
 Man er velkommen til at henvende sig til Erik Kann, hvis man ønsker nærmere oplysninger.

 

Per Andersen:  Persondataloven og slægtsforskeren

Plancher til fordraget

Slægtsforskerprisen 2017

På den netop overståede slægtshistoriske weekend i Bjerringbro blev den 12. slægtsforskerpris uddelt. Prismodtageren dette år var Danish FamilySearch, som modtog prisen for deres vedholdende, engagerende og uegennyttige indsats for at fremme adgangen til slægtshistoriske data, og for at anspore og opildne slægtsforskere til at yde en utrættelig indsats for gennem crowdsourcing at tilgængeliggøre data gennem indtastning og indeksering af folketællinger, kirkebøger, skoleprotokoller, lægdsruller m.v.

 

Vedr. en kommende fusion af SSF og DIS-Danmark

Fremtidsudvalgets 2. møde den 10. september 2017.

Der er en konstruktiv og optimistisk debat og stemning i udvalget.

Der er enighed om en overordnet model. I perioden indtil næste møde arbejder alle på at tilføre modellen alle de elementer, en sådan bør indeholde. Næste møde vil derfor have fokus på at efterprøve modellen og de fremkomne elementers holdbarhed i forhold til en fremtidig foreningsstruktur.

Udvalget håber på og forventer at have et eller flere endelige forslag klar indenfor den afsatte tidsramme, så alle interessenter får rigtig god tid til at sætte sig ind i forslaget og dets konsekvenser.

 - gerne med henvisning til DIS Danmarks hjemmeside https://www.slaegtogdata.dk/foreningen/sammenlaegning-med-ssf.

Fremtidsudvalgets 1. møde den 13. august 2017.

Alle udvalgsmedlemmer deltog.

1.

Udvalget vil udsende en information efter hvert møde med relevante oplysninger om arbejdet og eventuelle beslutninger.

Informationen vil tilgå: DIS Danmarks og SSF bestyrelser, lokalforeningerne, hjemmesiderne, DIS Forum (foreningsforhold), konferencedeltagerne fra 24. juni 2017 samt gives i medlemsbladet – og blive givet så samtidigt som det er muligt.

Fremtidsudvalgets profil er meget bredt dækkende – de 9 udvalgsmedlemmer er repræsenteret således:

9 medlemmer af DIS-Danmark (heraf 3 fra bestyrelsen), 5 medlemmer af SSF (4 forskellige foreninger) heraf SSF formand, 10 DIS lokalforeninger (8 forskellige foreninger) samt 2 medlemmer af lokalhistoriske foreninger udenfor DIS Danmark og SSF.

(alle udvalgsmedlemmer er medlem af mere end 1 forening)

Den geografiske fordeling er 4 fra Sjælland og København, 1 fra Fyn og 4 fra Jylland.

Og med 4 kvinder og 5 mænd.

2.

Udvalget har fokus på, at lokalforeningerne skal sikres selvstændighed!

3.

Udvalget er enige i og har fokus på behovet for fuld åbenhed i arbejdet.

4.

Der er aftalt følgende møder i udvalget:

Søndage: 10-09-2017, 08-10-2017, 05-11-2017 og 26-11-2017.

Udvalget forventer at slutte sit arbejde inden årets udgang.

5.

Eventuelle spørgsmål til arbejdsresultater eller spørgsmål til processen kan stilles til Jan Amnitzbøl Krusell.

Der besvares ikke spørgsmål om overvejelser, der ikke afsluttet, eller hvad de enkelte udvalgsmedlemmer bidrager med i udvalgsarbejdet.

 

Indstilling til strukturudvalget fra DIS Egedal fra DIS Egedal 

Baggrund og status pr. maj 2017

Brev til DIS Danmark august 2016

 

 

Webbaseret slægtsforskning

Elektronisk lagring af slægtsforskningsdata

Hvad skal jeg vælge?

Der findes et utal af programmer til brug for slægtsforskere. Vi har derfor lavet tre oversigter, der skal opfattes som en hjælp til at finde sig til rette i denne jungle. Det skal understreges, at der ikke er tale om, at vi har lavet en egentlig test af programmerne, ligesom vi naturligvis heller ikke kan anbefale et program frem for et andet.

1. Pc-baserede løsninger

Første oversigt omfatter de programmer, som du kan installere på din pc, og hvor du altså har alle oplysninger liggende lokalt hos dig selv. Der er knyttet nogle få bemærkninger til hvert program, og du kan også se, hvad det koster (pr. 1. juni 2017), og om programmet findes på dansk eller kun på et fremmedsprog. Hvis du klikker på programnavnet, kommer du til en side med nærmere oplysninger om det enkelte program.
Brug vores oversigt til at finde grundlæggende oplysninger og find et eller flere programmer, du har lyst til at prøve. Download de gratis prøveversioner af programmerne og prøv nogle stykker, indtil du finder det, du synes bedst om.

2. Online systemer

Anden oversigt omfatter de online systemer, der findes, hvor du enten kan indtaste din slægt eller uploade en gedcom-fil med dine slægtsdata, således at du kan dele oplysningerne med andre. Her skal du være opmærksom på at få lavet dine indstillinger rigtigt, således at du kun deler oplysningerne med dem, som du rent faktisk ønsker at dele oplysninger med. Samtidig skal du være klar over, at nogle af systemerne er indrettet således, at andre rent faktisk kan rette i de oplysninger, du har lagt ind om din slægt.
Flere af systemerne tilbyder "smart matches", dvs. at de løbende orienterer dig om, hvad de måtte have fundet af personer i deres store database, som ligner dine slægtninge. Disse smart matches er af meget vekslende kvalitet og bør kontrolleres nøje, inden de accepteres.
Brug oversigten til at finde grundlæggende oplysninger, herunder bl.a. prisen på brug af systemerne.

3. Web værktøjer

Den sidste oversigt omfatter nogle af de værktøjer, som du kan bruge, hvis du gerne vil publicere dine oplysninger på din egen hjemmeside.
På Wikipedia er der også en fremragende oversigt over slægtsforskningsprogrammer, der indeholder flere detaljer end oversigterne.

Flytte data fra et program til et andet

Alle de omtalte pc-programmer behersker gedcom eksport og import. Det betyder, at du kan flytte dine data fra et program til et andet. Det er væsentligt, hvis du allerede har en masse data, du gerne vil have flyttet over i det nye program (import af data). På samme måde er det væsentligt, at du senere kan vælge om, så du ikke er bundet til et program, men kan foretage en eksport af dine data til andre programmer - eller til andre slægtsforskere, der bruger et andet progrtam end dig.
Vær dog opmærksom på, at selv om et program understøtter den nyeste gedcom 5.5, så er det ikke sikkert, at alle data bliver overført 100% korrekt, da bl.a. referencer til begivenheder og kilder ofte implementeres forskelligt. Dette skyldes, at gedcom 5.5 har mange udefinerede områder, der ofte tolkes forskelligt. Så forvent en vis mængde arbejde, hvis du vælger at skifte program. Det kan især være et problem, hvis du har billeder og andre filer knyttet til dine slægtsdata. Det er ikke altid, at disse overflyttes (korrekt).

Vælg et program, der løbende opdateres

De programmer, der er medtaget på listen, har anført versionsnummer eller tidspunkt for seneste version. Programmer, der ikke opdateres jævnligt, får heller ikke rettet fejl. Vi vil derfor fraråde, at man starter med at bruge sådan et program.
Tænk også på, at når du har programmet liggende på din pc, så er det dit eget ansvar
- at tage backup, både af program og slægtsdata
- at sørge for, at det bliver opdateret, så konstaterede fejl bliver rettet
- og så lige at tage backup igen og igen og igen
  - læg fx en kopi af dine data ud i skyen
  - og på en usb-stick
  - og/eller send jævnligt din slægtsdatafil med mail til dig selv (eller en ven/slægtning), så ligger der nemlig en kopi hos din mailudbyder.

Kirsten Sanders

 

Om kalenderen

SSF's kalender præsenteres i samarbejde med Slægt & Data.

For at se arrangementer i kalenderen, klik her

 

Hvis du skal oprette eller ændre arrangementer i kalenderen, skal du have en adgangskode af Slægt & Data's webmaster.

Læs i vejledningen, hvordan du gør, eller se denne instruktionsvideo.

 

Når du har fået adgangskoden, skal du logge ind her for at få adgang til kalenderen.