På den netop overståede slægtshistoriske weekend i Bjerringbro blev den 12. slægtsforskerpris uddelt. Prismodtageren dette år var Danish FamilySearch, som modtog prisen for deres vedholdende, engagerende og uegennyttige indsats for at fremme adgangen til slægtshistoriske data, og for at anspore og opildne slægtsforskere til at yde en utrættelig indsats for gennem crowdsourcing at tilgængeliggøre data gennem indtastning og indeksering af folketællinger, kirkebøger, skoleprotokoller, lægdsruller m.v.