IMG 4417Begrundelse for valg af prismodtager

Takketale ved prisoverrækkelsen - Henry Ammitzbøll

Takkeskrivelse fra Dan og Marianne Nicolaysen