Beslutningsreferat af årsmødet 2013 i SSF

a.       

Valg af dirigent.
Bent Olsen, Aalborg valgt.

b.

Valg af 2 referenter.
Anton Blaabjerg og Folmer Riis valgt.

c.

Valg af 2 stemmetællere.
Tommy P. Christensen og Ulrich Alster Klug valgt.

d.

Bestyrelsens beretning og Slægtens beretning.
Trilby L. Gustafson og Anton Blaabjerg aflagde beretningerne, som begge godkendtes.

e.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab for kalenderåret 2012 til godkendelse.
Regnskabet godkendtes.

f.

Fremlæggelse af planer/budget for indeværende samt det kommende år.
Budgettet blev godkendt.

g.

Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt.

h.

Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemsforeningerne.
Ingen forslag.

i.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
Nicolai Johannsen, Sønderjylland genvalgtes (for 2 år).
Anne Harring, Storkøbenhavn nyvalgtes (for 2 år).
Lena Sørensen, Storkøbenhavn nyvalgtes som 1. suppleant (for 1 år).
Anna Rousing Hadsund, Randers nyvalgtes som 2. suppleant (for 1 år).

j.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Ole Pilegaard Hansen, Sydsjælland genvalgtes (for 1 år).
Georg Agerby, Storkøbenhavn genvalgtes som suppleant (for 1 år).

k.

Eventuelt.

v.

Fastsættelse af tid og sted for næste årsmøde.
5. apr. 2014 samme sted som i år.