Det konstituerende stormøde for Kulturåret 2015 "Slægt og Individ" afholdtes på RA.  SSF's formand blev valgt som medlem af styregruppen som repræsentant for de 3 landsdækkende slægtshistoriske foreninger.  

Linket til bloggen er:    http://kulturaar2015.wordpress.com/styregruppe/