Så skal du kigge på jubilæumstilbuddet fra Slægtens Forlag, i anledning af SLÆGTEN nr. 50:

Hele serien af Gemmesider, nemlig optryk af alle de bevaringsværdige artikler fra bladets første 33 numre, hvor nogle af artiklerne endda er delvist først ajour.Det drejer sig om seks hæfter med tilsammen godt 430 sider med et bredt spekter af artikler af slægtshistorisk art til i alt kun 75 kr.! Den normale pris er 160 kr. Og køber man kun enkelte hæfter, sælges disse til halv pris.
Hæfterne kan bestilles hos: Anton Blaabjerg, Email