Erik Kann, seniorkonsulent
Almueskolens historie 1739-1814
Foredragets plancher 3,29 MB!
Litteraturliste

Købstadshåndværkere før midten af 1800-tallet
Foredragets plancher
Litteraturliste