Københavns Stadsarkiv (www.kbharkiv.dk) har haft besøg fra USA af ægteparret Rebecca og ClydeBailey, der i 1½ år har scannet arkivalier for stadsarkivet. Det er blevet til ca. 600.000 sider, nemlig 1350 protokoller, som dels vil blive tilgængelige på www.kbharkiv.dk, dels på Mormonernes store slægtsforskningssite, www.familysearch.org.

Der er scannet lysningsprotokoller 1923ff., borgerlige vielser 1851ff. (Rigsarkivet i Kbhvn. har kun protokoller fra 1923ff), fattigvæsensmateriale, skoleprotokoller mv. Alt vil blive tilgængeligt på hjemmesiden i løbet af i år og næste år.

I forbindelse med receptionen for dette imponerende flittige ægtepar, på Københavns smukke rådhus, blev der åbnet for scanningerne af Københavns Kommunes Begravelsesvæsens begravelsesprotokoller 1861-1940 med tilhørende navneregistre på siden: www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet
Det er en fantastisk kilde, der nu er blevet tilgængelig. Mht. navneregistrene skal man være opmærksom på, at registrene ikke omfatter børns navne. Selve protokollerne indeholder oplysning om dødsårsag, bopælssogn, dødssted og ofte også gravstedets nummer med flere nyttige oplysninger, f.eks. i en lang periode også afdødes fødested.

God jagt til alle med københavnske slægtninge!