En rigtig god artikel om kirkebøgerne, som alle også ikke begyndere kan have glæde af, finder du på hjemmesiden for
Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers.

Du finder artiklen her =>  http://www.slaegtranders.dk/page11/page13/page13.html