Bestyrelserne i DIS Danmark og SSF vil gerne besøge din forening til en almindelig foreningsaften for at fortælle lidt om det arbejde, der foregår i de to organisationer, hvad organisationerne har af tilbud til foreningerne og forhåbentlig også noget om, hvilke tanker det nedsatte strukturudvalg gør sig om det kommende samarbejde mellem DIS Danmark og SSF. Vi regner med, at vi gerne vil bruge ca 1 time på oplæg og debat.

Kontakt  eller  og send nogle forslag til datoer for, hvornår din forening gerne vil have besøg.