Slægtsforskning – din Danmarkshistorie(ISBN 87-90331-26-5)  6. udg., 2002, 18 s., 10 kr.

Kort introduktion til slægtsforskning. Her forklares de absolut nødvendige grundbegreber og fortælles, hvor på biblioteket bøger for slægtsforskere findes. Desuden oplyser en aktuel adresseliste om de statslige arkiver og de slægtshistoriske foreninger i og uden for SSF samt om mulighederne for at komme i kontakt med andre i litteraturen og på Internettet.