Sognefoged, lægdsmand og Dannebrogsmand(ISBN 87-90331-25-7),  3. udg., 2002, 36 s., 25 kr.

Med udgangspunkt i den store sognefoged-forordning 1791 om denne lokale myndighedspersons arbejdsområder. Desuden oplysninger om hvervet som lægdsmand samt om Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Hæfte tilegnet SSFs daværende formand Ingvar Musaeus på 70-årsdagen i 1993.