Fremtidsudvalgets 2. møde den 10. september 2017.

Der er en konstruktiv og optimistisk debat og stemning i udvalget.

Der er enighed om en overordnet model. I perioden indtil næste møde arbejder alle på at tilføre modellen alle de elementer, en sådan bør indeholde. Næste møde vil derfor have fokus på at efterprøve modellen og de fremkomne elementers holdbarhed i forhold til en fremtidig foreningsstruktur.

Udvalget håber på og forventer at have et eller flere endelige forslag klar indenfor den afsatte tidsramme, så alle interessenter får rigtig god tid til at sætte sig ind i forslaget og dets konsekvenser.

 - gerne med henvisning til DIS Danmarks hjemmeside https://www.slaegtogdata.dk/foreningen/sammenlaegning-med-ssf.

Fremtidsudvalgets 1. møde den 13. august 2017.

Alle udvalgsmedlemmer deltog.

1.

Udvalget vil udsende en information efter hvert møde med relevante oplysninger om arbejdet og eventuelle beslutninger.

Informationen vil tilgå: DIS Danmarks og SSF bestyrelser, lokalforeningerne, hjemmesiderne, DIS Forum (foreningsforhold), konferencedeltagerne fra 24. juni 2017 samt gives i medlemsbladet – og blive givet så samtidigt som det er muligt.

Fremtidsudvalgets profil er meget bredt dækkende – de 9 udvalgsmedlemmer er repræsenteret således:

9 medlemmer af DIS-Danmark (heraf 3 fra bestyrelsen), 5 medlemmer af SSF (4 forskellige foreninger) heraf SSF formand, 10 DIS lokalforeninger (8 forskellige foreninger) samt 2 medlemmer af lokalhistoriske foreninger udenfor DIS Danmark og SSF.

(alle udvalgsmedlemmer er medlem af mere end 1 forening)

Den geografiske fordeling er 4 fra Sjælland og København, 1 fra Fyn og 4 fra Jylland.

Og med 4 kvinder og 5 mænd.

2.

Udvalget har fokus på, at lokalforeningerne skal sikres selvstændighed!

3.

Udvalget er enige i og har fokus på behovet for fuld åbenhed i arbejdet.

4.

Der er aftalt følgende møder i udvalget:

Søndage: 10-09-2017, 08-10-2017, 05-11-2017 og 26-11-2017.

Udvalget forventer at slutte sit arbejde inden årets udgang.

5.

Eventuelle spørgsmål til arbejdsresultater eller spørgsmål til processen kan stilles til Jan Amnitzbøl Krusell.

Der besvares ikke spørgsmål om overvejelser, der ikke afsluttet, eller hvad de enkelte udvalgsmedlemmer bidrager med i udvalgsarbejdet.

 

Indstilling til strukturudvalget fra DIS Egedal fra DIS Egedal 

Baggrund og status pr. maj 2017

Brev til DIS Danmark august 2016