Tidsskriftet – SLÆGTEN udgives to gange årligt, 1. januar og 1. juli. Bladet er et bindeled til medlemsforeningerne og disses medlemmer, de ca. 4.600 slægtsforskere.
Foruden programmer fra de fleste af SSFs foreninger bringer bladet meddelelser fra SSF, referat fra årsmødet, foredragsholdernes litteraturlister fra det årlige weekendkursus samt nyttige artikler, råd og vejledninger samt tilbud fra den slægts- og lokalhistoriske verden.
Desuden udgives bøger og temahæfter – som tillæg til SLÆGTEN – men uden for abonnementet.

Personkredsen omkring SLÆGTEN:

 

Anton Blaabjerg

    Anton Blaabjerg, Forlag, redaktør af Slægten
Fredensgade 38, 8800 Viborg
Tlf: 8661 0436
E-mail:

På valg i 2018.

Grete Modin Grundtvig

    Grete Modin Grundtvig, Programredaktør
Hvidstenvej 18, 2770 Kastrup
Tlf: 2844 7470
E-mail:

På valg i 2018

  

silhuetEkspedition:
Ole Bech Knudsen
Jyllands Allé 2, 3 tv
8000 Århus
Tlf: 86 11 55 47
E-mail: