Nøddeknækkere

Nøddeknækker nr. 2

Nøddeknækker nr. 2 blev bragt i SLÆGTEN nr. 51, her kommer opgavens ordlyd sammen med løsningen.

  1. Ole Pedersens datter, Johanne Olsdatter, blev født den 4. marts 1799 i Udsholt, Blistrup sogn, Holbo herred, Frederiksborg amt. Johanne blev opkaldt efter sin mor, der døde i barselseng. Hvornår giftede Johannes far, Ole Pedersen, sig igen?
  2. Ole Pedersen kan findes i den første lægdsrulle fra 1792, samt i de følgende frem til 1796. Blistrup sogn er i disse år lægd 9 i Kronborg amt. Hvor længe havde Ole gjort tjeneste, da han blev afskediget i 1799? Og ved hvilket regiment havde han tjent?
  3. I folketællingen 1801 får vi at vide, at Ole Pedersen var ”Huusmand med Jordlod, gaaer i Dagleye”. På Geodatastyrelsens hjemmeside “Historiske kort på nettet”, hkpn.gst.dk, kan man finde en række matrikelkort for ejerlavet Udsholt i Blistrup sogn. På det ældste, Original 1 kortet fra 1815 er indtegnet navnene på jordloddernes ejere. Kan Ole Pedersens jordlod findes på kortet, og i givet fald, hvilket matrikelnummer havde den?

Læs mere ...

Nøddeknækker nr. 1

Nøddeknækkeren er en rubrik i SLÆGTEN, der indeholder små opgaver i slægtsforskning, som bladets læsere kan fordrive tiden med, og som kan løses ved opslag på nettet. Løsninger indsendt inden tidsfristen deltager i en lodtrækning. Se nærmere i SLÆGTEN.
Den første nøddeknækker blev bragt i SLÆGTENs nr. 50, opgavens løsning kommer i næste nummer, men bringes også her:

Læs mere ...