Opgavens ordlyd:
Fyrmesteren på Hirsholmene havde i 1901 fem børn i husstanden, samt en slægtning beskæftiget med ”husvæsen”.

 1. På hvilken måde var hun beslægtet med børnene?
 2. Hvor mange af de nævnte børn havde hun været fadder for?
 3. Hvor og hvornår blev det ældste af disse børn konfirmeret?

Løsning:

 1. I folketællingen 1901, Hjørring amt, Horns herred, Hirsholmene, opslag 15, ses det, at slægtningens navn var Christiane Emilie Blædel, født 10/4 1863 i Lomborg i Ringkøbing amt.
  Børnenes mor, Mathilde Augusta Agerskov var født i Lomborg den 16/9 1859.
  Opslagene 26 (pagina 24) og 31 (pagina 29)  i kirkebogen for Lomborg sogn 1858-1874 viser, at de to kvinder havde samme forældre, sognepræsten i Lomborg sogn og hans hustru.
  Slægtningen var altså børnenes moster.
 2. Tre af de fem børn var født i Bovbjerg, og to var født på Sejerø.
  På www.krabsen.dk/stednavnebase findes, at Bovbjerg ligger i Ferring sogn i Ringkøbing amt. Sejerø er sit eget sogn i Holbæk amt.
  De fem kirkebogsopslag (Ferring 1886-1892 opslag 5, 12 og 18 samt Sejerø 1892-1919 opslag 4 og 57) viser, at tre af de fem børn (August, Vilhelmine og Christian) havde deres moster Christiane Blædel som fadder.
 3. 3. Det ældste af børnene, Vilhelmine, var født i 1886 og kan tidligst være konfirmeret 1900.
  Kirkebogen fra Hirsholmene 1892-2001 (!) opslag 44 viser at Vilhelmine blev konfirmeret på Hirsholmene den 21. april 1901.

 


HUSK, at der kommer en ny nøddeknækker i næste nummer af SLÆGTEN.
Mens du venter på den, kan du pusle med denne lille opgave, der ikke er så svær - og så alligevel!

Skal vi kalde den Nøddeknækker nr. 1½?
Ved folketællingen 1845 for Vive sogn, Hindsted herred, Aalborg amt kan vi i opslag 12 finde familie nr. 49, Anders Christensen som indsidder, sammen med hustruen Karen Marie Nielsdatter og deres to børn.
Familien kan findes i de følgende folketællinger frem til 1870, hvor forældrene bor alene i huset.
Hvor mange børn ser det ud til, at Karen Marie fødte i ægteskabet?
Hvor mange af børnene døde før konfirmationsalderen?
Hvad var dødsårsagen?

Her er ingen lodtrækning og ingen præmier, men du er velkommen til at sende løsningsforslag og kommentarer til webmasteren, Hans Peter Poulsen: