Nøddeknækker nr. 2 blev bragt i SLÆGTEN nr. 51, her kommer opgavens ordlyd sammen med løsningen.

  1. Ole Pedersens datter, Johanne Olsdatter, blev født den 4. marts 1799 i Udsholt, Blistrup sogn, Holbo herred, Frederiksborg amt. Johanne blev opkaldt efter sin mor, der døde i barselseng. Hvornår giftede Johannes far, Ole Pedersen, sig igen?
  2. Ole Pedersen kan findes i den første lægdsrulle fra 1792, samt i de følgende frem til 1796. Blistrup sogn er i disse år lægd 9 i Kronborg amt. Hvor længe havde Ole gjort tjeneste, da han blev afskediget i 1799? Og ved hvilket regiment havde han tjent?
  3. I folketællingen 1801 får vi at vide, at Ole Pedersen var ”Huusmand med Jordlod, gaaer i Dagleye”. På Geodatastyrelsens hjemmeside “Historiske kort på nettet”, hkpn.gst.dk, kan man finde en række matrikelkort for ejerlavet Udsholt i Blistrup sogn. På det ældste, Original 1 kortet fra 1815 er indtegnet navnene på jordloddernes ejere. Kan Ole Pedersens jordlod findes på kortet, og i givet fald, hvilket matrikelnummer havde den?

Løsning:

1. I kirkebogen for Blistrup, 1793-1814, opslag 7, pagina 11, højre side øverst står der:
”d: 16 Apr: [1799] blev Huusmand Ole Pedersen af Udsholt og Pigen Maren Hans-Datter af Kolsbæk ægteviede. Forloverne: Lars Pedersen og Hans Pedersen.”
Det rigtige svar er altså 16. april 1799, som er ca. 7 uger efter den første hustrus død.

I en anden af sognets kirkebøger, ført 1772-1806 af degnen (se foran i bogen) er vielsen også omtalt. I opslag 135 (bogen er upagineret), højre side nederst begynder omtalen, den fortsætter øverst på næste side, og er svært læseligt, men lyder sådan:
[1799]
”Efter Trolovelsernes Afskaffelse vare allerførst Enkemanden Ole Petersen fra Udsholt, hans Forlover var gdmd Lars Petersen fra Udsholt, og Pigen Maren gdmd Hans Petersens Datter fra Kolsbæk hvis Forlover Hans Petersen var.
Ole Petersen og Maren hans datter blev copulerede Tiirsdagen d: 16 April”

2. I hovedrullen for Kronborg amt, 1796 (D), kan Ole Pedersen findes i opslag 113 af 194, han har nr. 129:
https://www4.sa.dk/ao/billedviser?epid=16481031#17050,659628 Ole Pedersen havde gjort tjeneste i DLR, Danske Livregiment mellem 1792 og 1799, altså i 7år.

3. Det sidste spørgsmål er lidt drilagtigt, idet der er to jordlodder med Ole Pedersens navn indtegnet: Huslod No 15, ca. midt i kortet, og huslod No 17 i kortets højre side, grænsende op til Lars Hansens og Lars Nielsens huslodder.
Både nr. 15 og nr. 17 må anses for rigtige svar.
De to huslodder kan ses på disse udsnit af matrikelkortet:

Huslod nr. 15Huslod 17