Artikler for slægtshistoriske foreninger i Danmark:

SSF’s bestyrelse og udvalg
Indhold
Redaktion og ekspedition
Oversigt over foreningsprogrammer
Årsreferat fra SSF
Nekrolog
Anmeldelse og småstykker
Tåstrup by i Harlev sogn. Gård- og slægtshistorie 1544 til omkring 1770
De første tyske indvandrere i 1759
Haderslevsegns-drømme, der brast – et par tilføjelser
Min tipoldefar bortgiftede min tipoldemor
Fra redaktøren
Sommerens gamle skikke i Østjylland – Sankt Hans
Leveforhold på Grønland i 1830′ernes Upernavik
Reitzels kartotek
Blichfeld-fatomer og om at læse….
Oplevelser i forbindelse med besøg i Californien og Arizona 2008
Livet på de store have og i land
Se til venstre, der er en svensker!
Brev fra præsten i Ørsted
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers udgivelser