Forsidebilledet:
Blandt embedsmænd og borgere i Norge vil man ofte finde forfædre fra bl.a. Danmark, og i disse grupper er der ligeledes en større andel af danske efterkommere, end det er tilfældet for den norske bondebefolkning.
Maleri af kvinde i Bergen ca. 1650.
Ukendt maler.