Slægten nr. 54 - juni 2016

Af indholdet:
En fødsel i dølgsmål – af Ole Bech Knudsen
Slyk/Sløk i Lemvig – af Per Maack Andersen
Redaktøren har ordet

Formanden har ordet
Bogomtale – Ingen sang over min vugge
Bogomtale – Christen Pedersen Lørslev (1784-1848), et liv i Danmarkshistoriens skygge
Forsidebillede – Husmandsstedet Sønderlund i Testrup Sogn i Himmerland