Alfred Goods Fond
Amter i Danmark før 1970
Anetavlen – Gratis genealogisk forum
Amt – Herred – Sogne
Arkivalieronline (de danske kirkebøger på nettet) – SSFs prisvinder 2006
Bente Klercke Fonden
Bertel Thorvaldsens Brevarkiv
Borgerlige vielser i Københavns Amt 1923-1961 (Vejledning)
Borgelige ægteskabsbøger 1923-1961 (Søgning i arkivalieronline.dk)
Borgerlige vielser i Danmark 1851-1961 (Via Family Search)
Brygger Jacobsens familie-arkiv online
DAISY – SSFs prisvinder 2008
DanPa
Dansk Demografisk Database
Dansk Folkemindesamling
Indvandrerhistoriske databaser
Danish Family Search
Danske kalender (år 1500-2099)
Dansk KirkegårdsIndex
Danske skippere og skibe
Dannebrogsmændene fra 1864
Database over borgere i Esbjerg
Det Danske Udvandrerarkiv
DIS-Danmark
DIS-Forum (gratis forum for slægtsforskere)
DK-gravsten
Dødsannoncer i Danmark
Dødeblade 1893-1923 (Kbh)
Esbjergs Byhistoriske Arkiv
Faldne i krigen 1848 – 1864
Frihedsmuseets Modstandsdatabase
Genealogisk Forlag
Gravsten og Epitaler
Grønlandske kirkebøger på Internettet
Hammerum herred
Historie-online
Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-1945
Hvem Forsker Hvad – Navnelister 1997-2010
Immigrantmuseet (Furesø museer)
Jødisk Genealogisk Selskab
Kapere
Krabsen (stednavne)
Kort og Matrikelstyrelsen
Københavns Hovedstadsarkiver
Københavns Stadsarkiv
Maritimhistorisk Selskab
Medcom præsentation
Mosaiske Begravelser og Gravsten indtil 1886
Nyboders Mindestuer
Nygårds sedler – SSFs prisvinder 2010
NordGen
Odense-databasen
Politiets Registerblade - Slægtsforskerprisen 2015
Rakker-databasen
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie
Sammenslutningen af Lokalarkiver SLA
Skifte og fæsteuddrag – SSFs prisvinder 2009
Slægtsbegreber
Slægtsforskning over Øresund
Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavns links-side
Statens Arkiver
Stednavne-database
Søulykker
Ugebladet Søndag

Øresunds-Tolden
1300 Veteraner fra krigen 1864, fra Ringkøbing Amt – (Åbnes som dokument)