Dansk Folkemindesamlings billedarkiv
Danske billeder – historisk billedarkiv
Det Kgl. Bibliotek
Gamle Odense-billeder
Handels- og Søfartsmuseets billedsamling
Henrich Tønnies billedsamling
Nordjyllands Kulturhistoriske Søgebase
Ukendte billeder
Vartov-Arkivet