Alfred Goods fond
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
Bente Klercke- fonden
Carlsbergfondet
KJEMS-fonden
Velux Fonden