Slægtsforskerprisen 2009 går i år til en meget flittig slægtsforsker, han har i mange år været bibliotekar i Ringkøbing og en særdeles flittig gæst på landsarkivet i Viborg.2009 DSC09383

Sammenslutningens forlag SLÆGTEN udgav allerede i 1995 ikke færre end tre af hans værker, dels ekstrakter/uddrag af samtlige bevarede 3.000 skifter fra Skanderborg Rytterdistrikt 1680-1765 og de 635 bevarede skifter fra den lille halve snes private godser i Nørvang Herred 1723-1826,og dels ekstrakter af alle de 552 sager i de bevarede tingbøger fra Tyrsting Herred 1660-64 og 1681-83. Senere fulgte derefter 1997 ekstrakter af lige knap 3.000 skifter 1716-1850 fra de private godser i Voer og Nim samt Nørvang herreder, hvoraf dog altså det sidste herred var et genoptryk af publikationen fra 1995. Og endelig udkom 1999 ekstrakter af de knap 900 godsskifter fra Tørrild Herred 1721-1816.

Disse tusindvis af skifte-ekstrakter kom til at danne skole for andre af vore flittige slægtsforskere, som kastede sig over det møjsommelige arbejde med at uddrage samtlige arvinger af vore mange gamle skifter til gavn og glæde for andre slægtsforskere.

Vores flittige prismodtager som bærer navnet Erik Brejl, har senere opbygget en hjemmeside, der ud over de ovennævnte ekstrakter, findes både i bogform og på hjemmesiden og omfatter ikke færre end godt 30.000 øst- og midtjyske skifter og 2.000 fæstebreve samt en del matrikler og jordebøger. Dertil kommer et meget interessant projekt med 6.700 vielser fra kirkebøgerne fra før 1814 fra de 63 sogne i de 6 herreder Tyrsting, Vrads, Voer, Nim, Nørvang og Tørrild, hvoraf den ene part (oftest brudgommen) kom fra et andet sogn end vielsessognet.

Erik Brejls henvendelse til DiS-Danmark resulterede endelig i, at der på denne store organisations hjemmeside blev oprettet en speciel afdeling, hvortil slægtsforskere kan aflevere/donere deres indtastede oplysninger, så disse sikres til nytte for slægtsforskere – i al fremtid!
Landets mange slægtsforskere er dybt taknemmelige for, at Erik Brejl gennem de mange år har ydet denne store og uegennyttige indsats!

Et stort tillykke med SSFs jubilæumspris……