I år gik prisen til gruppen bag filmningen af projekt Nygaards sedler 2010 Nygrds sedler


I år er det så allerede femte gang vi skal uddele prisen til en gruppe som også har gjort et enormt arbejde og faktisk en fortsættelse af en anden mands arbejde. Manden hed Hjalmar Sigvard Alexander Nygård født 1869 på Bornholm og døde 1964.

Han var ansat som arkivar på landsarkivet i Viborg. Han var i Viborg begyndt et stort seddel-register med jyske slægtsnavne. Men rygtet siger at da han blev forbigået en stilling på arkivet flyttede han til København og tog hele seddelregistret med sig. Ca. 205 kasser med små sedler. Her færdiggjorde han sit arbejde med jyske slægtsnavne og navne på gårde m.m. Derfor befinder originalerne sig på Rigsarkivet i København den dag i dag. I har set de små skuffer når I besøger læsesalen derovre. Det ville sikkert have glædet ham den dag i dag, at hans store arbejde er blevet til så megen glæde for de mange slægtsforskere, der kommer på Rigsarkivet. De mange navnesedler henviser til kirkebøger, kancelli, rentekammer, folketællinger, matrikel, grundtaxter og meget meget andet, i alt over ½ million sedler. Lykkelig den der har aner i Jylland med lidt specielle navne eller stillinger!
Jytte Skaaning og Bente Klercke skiver i ”Find din slægt og gør den levende”, blandt andet: ”Du kan spare meget tid ved at benytte disse sedler, og der er mange oplysninger, du aldrig vil kunne finde, hvis ikke du bruger dette seddelkartotek”. Ingen har helt vist hvor mange sedler der var indtil for kort tid siden. Der findes nemlig 478.276. Dette ved vi fordi en gruppe mennesker fandt på at digitalisere disse mange sedler og gøre dem tilgængelige for alle os slægtsforskere der nu snart kun sidder foran skærmen dagen lang og forsker. Projekt “Nygårds Sedler” har kørt som et privat initiativ efter direkte aftale mellem to kvinder nemlig Hanne B. Stegemüller og Merete Nielsen, fra projektgruppen, ”Nygårds sedler”, og på den ene side, Landsarkivar Jansen og Rigsarkivar Noack.

Denne aftale forudsatte, at Rigsarkivet stillede materialet til rådighed, mod til gengæld at få kopier af alle billeder og indtastninger. Men hele projektet blev styret af en selvbestaltet initiativgruppe, i daglig tale Projektgruppen.
Projektgruppen bestod af følgende medlemmer:
Merete Nielsen, Hanne B. Stegemüller, Mona Fabricius, Leif Sepstrup, Arne Feldborg.
Gruppen har affotograferet og indtastet Nygårds sedler i perioden 6. oktober 2008 – 3. juli 2010) i alt: 478.276. Efter halvandet års forberedelse og 15 måneders egentlig produktion er Projekt Nygårds Sedler nu afsluttet. Der blev fotograferet og indtastet i gennemsnit ca. 1.000 sedler dagligt. 4 fotografer og ca. 15 meget aktive indtastere, samt yderligere en 15-20 styks frivillige, som lejlighedsvis gav et nap med. Gruppen skriver selv ”Der er vel ingen grund til at skjule, at vi er en lille smule stolte af resultatet. Men der er heller ingen grund til at skjule, at en af ideerne med projektet, udover at gøre sedlerne tilgængelige, var at vise at det faktisk kan lade sig gøre samt at hvis man, sætter sig ind i tingene, laver en fornuftig planlægning, og derefter arbejder målrettet på, at skabe resultater i stedet for at diskutere i årevis hvordan man kunne gøre så kan man godt køre et projekt i den her størrelsesorden i privat regi.”
Netop derfor vil SSF overrække jer med årets slægtsforskerpris 2010, for jeres fantastiske gå på mod og jeres imponerende arbejdskraft samt en stor tak for at I har gjort det tilgængeligt for os alle så vi kan søge det online. Materialet ligger nu på Statens Arkivers hjemmeside under Dansk Demografisk Database. Hermed overdrager vi prisen til Arne Feldborg, der på gruppens vegne modtager årets Slægtsforskerpris 2010.
Et stort tillykke fra os alle.