Slægtsforskerprisen 2015
sl pris1 2015Der er mange betydningsfulde projekter i gang rundt omkring i landet, men der var ingen tvivl om, at årets modtager var det rigtige valg.
Projektet har været flere år undervejs, men er nu ved sin afslutning; dog er man straks i gang med næste projekt som følge af det første.

Det er et projekt, hvis resultat vil være til gavn for både lokal- og slægtshistorikere mange generationer frem. Det har kendetegnet projektet hele vejen igennem, at der har været stor lydhørhed fra arkivets side overfor brugernes og indtasternes ønsker og ideer. Det har engageret mange indtastere, og det var således med glæde, slægtsforskerprisen 2015 blev tildelt:

Københavns Stadsarkivs projekt Politiets Registerblade.

 PRB diplom 2015 sl pris1 2015 

Superbrugerne Ulla Nielsen og Brian Damsgaard Tengberg modtog prisen på vegne af Københavns Stadsarkiv

Slægtsforskerprisens Jubilæumspris
Da det i 2015 var 10. gang, Slægtsforskerprisen blev uddelt, valgte vi at indstifte en ganske særlig jubilæumspris.

Prisen blev givet for et livsværk, nemlig til en person, som hele livet indtil nu har – og forhåbentlig også mange år ud i fremtiden kan – arbejde for og med slægtsforskning på den ene eller anden måde. Han har altid arbejdet utrætteligt for at højne slægtsforskningens niveau, for at få udgivet genealogisk litteratur, for at udbrede kendskabet til slægtsforskningens metoder og kilder, og for sit formidlingsarbejde, både som underviser og foredragsholder, hvad der har inspireret så mange til at komme dybere ind i stoffet. Desuden er han dybt involveret i foreningsarbejde og er altid at finde, hvor det sner, når det drejer sig om slægtsforskning. 

Det var os derfor en stor glæde at tildele 10 års-jubilæumsprisen til:

Anton Blaabjerg.

Anton diplom 2015 sl jubi pris 2015

                                                                                                              SSF's formand Ulrich Alster Klug overrækker prisen til Anton Blaabjerg (th).

 
På pris-komitéens vegne

Ulrich Alster Klug
formand for SSF

 

Læs mere på DIS-DANMARK's og Københavns Stadsarkivs hjemmesider:

https://www.slaegtogdata.dk/aktuelt/nyheder-1/slaegtsforskeprisen-2015
http://www.kbharkiv.dk/nyheder/for-arkivbrugere/politiets-registerblade-modtager-slaegtsforskerpris