Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
indbyder hermed til

Nørgaards HøjskoleSlægtshistorisk Weekend på Nørgaards Højskole
8.-10. oktober 2004.
under temaet:
De oversete i samfundet

 

 Program for weekenden:

Fredag: 8. oktober 2004

15:00 – 17:00 – Ankomst, indkvartering (kaffe/te kan købes)

17:30 – 18:00
SSFs formand åbner kurset.
Kursusleder Jesper Ratjen introducerer kurset.
Lederen af spørgecentralen Anton Blaabjerg introducerer denne.
Lederen af internetcentralen Erik Kann introducerer denne.

18:00 – 19:00 - Middag

19:15 – 20:45

Inger Johannessen, museumsassistent, Kvindemuseet i Danmark, Århus

Genoprejsningsarbejde til Guds velbehag
Med udgangspunkt i dannelsen af de tre første pigehjem i Århus i perioden 1889-1906 vil foredraget fokusere på baggrunden for tilblivelsen, fællestræk ved hjemmene med hensyn til bl.a. grundlæggerne, hjemmenes interne organisering og det kvindeideal,
som man efterstræbte i arbejdet med pigerne og deres udslusning i samfundet. De tre pigehjems videre historie belyses, især med Kvindehjælpen som udgangspunkt.

21:00 - Kaffe/te i Pejsestuen + udstillere af EDB m.m.

Lørdag: 9. oktober 2004

08:00 – 09:00 - Morgenmad

09:15 – 10:45

Anna Rasmussen, fhv. bibliotekar, Hylke

Anetavlens fattiglemmer
De offentlig forsørgede har det med at dukke op i rækken af bedsteborgerlige aner og solide gårdmandsslægter. Glæden over deres tilsynekomst har været til at overse for de fleste slægtsforskere, men i stedet for at græmme sig burde man hilse dem velkommen.
Til gengæld for offentlig forsorg måtte de leve med en overvågning og kontrol, som ingen andre blev udsat for. Det betyder, at der især i amtsarkiverne ligger et næsten uudtømmeligt kildemateriale også til de enkelte fattiges historie.

10:45 – 11:00 - Kaffe/te i Salen samt deltagernes forskning, edb-rum og spørgecentral.

11.00 – 12:00 - Egen tid (udstillingsstandene, edb-rum, spørgecentral og SLÆGTEN)

12:00 – 13:00 - Frokost

13.15 – 15:00

Erik Kann, genealog, John F. Kennedy Instituttet/Statens Øjenklinik, København

Ude af øje – ude af sind
Om glemte og oversete kildegrupper i Rigsarkivet og Landsarkiverne
Arkivernes samlinger af arkivalier er enorme. Desværre er vi som slægtsforskere alt for tilbøjelige til kun at udnytte en ganske lille del af de mange arkivalier. Foredraget vil søge at råde bod på dette. F.eks: Københavns Brændsels-kommission med registrering af Københavns befolkning; valgprotokoller, boligtællinger fra Statens Statistiske Bureau, pensionssager 1848ff i Finansministeriet og mange, mange flere. Der anvises muligheder for, at man selv kan gå med i jagten på oversete kildegrupper.

15:00 – 15:30 - Kaffe/te i Salen

15:15 – 16:45

Tyge Krogh, seniorforsker, dr.phil, Rigsarkivet, København

Historien og den gode historie
I 2000 udgav foredragsholderen to bøger: Disputatsen:”Oplysningstiden og det magiske. henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets første halvdel” og den lille bog “Det store natmandskomplot. En historie om 1700-tallets kriminelle underverden”. Vi får i foredraget fortalt om natmandssagen og får beskrevet den forskningsproces, der førte frem til både den og disputatsen. Foredraget vil samtidig præsentere det kildemateriale, foredragsholderen har benyttet, og dermed være en introduktion til,
hvordan man finder materiale til en “lokalhistorisk krimi”.

16.45 – 18.00 - Egen tid (udstillingsstande, edb-rum spørgecentral, og SLÆGTEN)

18:00 – 19:30 - Middag

21:00 – Kaffe/te i Pejsestuen

Søndag: 10. oktober 2004

08:00 – 09:00 - Morgenmad

09:15 – 10:45

Christian Larsen arkivar, Rigsarkivet, København

“Blind og nyder Almisse af Sognet” – om handicaparkiver i Statens Arkiver
Hvis man blandt sine forfædre finder en blind, evnesvag eller døvstum person, kan der hentes mange oplysninger i særforsorgens og andre offentlige myndigheders arkiver, der rummer tusindvis af livshistorier, men ikke er særligt udnyttet af slægtsforskere.
Foredraget vil vise, hvilke rige muligheder der er for at sætte ord og ansigt på en handicappet forfader/formoder ved at gå på jagt i åndsvage-, blinde- og døveforsorgens omfangsrige arkiver.

10:45 – 11:00 - Kaffe/te i Salen (udstilling af deltagernes slægtsforskning, edb-rum, spørgecentral, og SLÆGTEN)

11:00 – 11:45

Asbjørn Hellum, form. for Sammenslutn. af Lokalhistoriske Arkiver (SLA) og arkivleder ved Vejle Byhistoriske Arkiv & Stadsarkiv, Vejle

Slægtsforskernes papirer – Hvad med dem
Slægtsforskere bruger megen tid på arkiverne. – Både Statens og de lokale. De higer og søger og finder meget interessant, som sammenkædes med slægters liv og færden. Slægtsforskerens arkiv bugner af materiale. – Men en dag er det slut! Noget er for-
håbentlig publiceret, men er der ikke meget, som andre kunne bygge videre på og ville betragte som et fund, at få adgang til? Hvordan kan det lade sig gøre?

11:45 -12.00 - Formanden slutter weekenden.

12:00 – 13:00 – Frokost – herefter hjemrejse