Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
indbyder hermed til

Slægtshistorisk Weekend påNørgaards Højskole   
Nørgaards Højskole
16.-18. september 2011.
under temaet: Bondens liv
 

 

 

 

Program for weekenden:

Fredag: 16.september 2011

16:00 – 17:30 – Indkomst, indkvartering (kaffe/te)

17:30 – 18:00
SSF’s formand byder velkommen og introducerer kurset samt overrækkelse af årets slægtsforskerpris.

18:00 – 19:00 - Middag

19:15 – 20:45

Jørgen Dieckmann Rasmussen, arkivchef, Esbjerg Byhistoriske Arkiv:

Bondens dagbøger:
De forskellige egnes afvekslende forhold afspejles i bondedagbøger fra en lang række lokaliteter i Danmark. Bondens liv formede sig ikke ens alle steder!

21:00 - Kaffe/te i Pejsestuen

 

Lørdag: 17. september 2011

08:00 – 09:00 - Morgenmad

09:00 – 10:30

Gudrun Gormsen, mag.art., tidligere direktør for Hjerl Hedes Frilandsmuseum:

Bondens Bygninger:
Byggeskikken var forskellig fra egn til egn i 1700- og 1800-tallet. Hvordan så bygningerne helt konkret ud på den egn, hvor netop din slægt hørte hjemme? – Hvilke kilder fortæller noget herom?

10:30 – 10:45 - Kaffe/te i Salen og egen tid.

12:00 – 13:00 - Frokost

13.15 – 15:00

Gudrun Gormsen, mag.art., tidligere direktør for Hjerl Hedes Frilandsmuseum:

Bondens liv:
Foruden kirkebøger og folketællinger fortæller f. eks. fæstebreve, skøde- og panteprotokoller, markbøger, landmålerjournaler, aftægtskontrakter
og skifter om de forskellige sider af bondens liv i landets forskellige egne.

15:00 – 15:30 - Kaffe/te i Salen

15:15 – 16:45

Peter Wodskou, vagtmester / arkivregistrator på Landsarkivet i København:

Skæve bondeskæbner
Historier med udgangspunkt i egen slægtsforskning, hvor aner fra landet enten bryder den sociale arv
eller på anden vis skiller sig ud fra traditionelt bondeliv.
Inspiration til brug af mindre benyttede arkivfonds!

16.45 – 17.30 - Egen tid

18:00 – 19:30 - Middag

21:00 - Kaffe/te i Pejsestuen

 

Søndag: 18. september 2011

08:00 – 09:00 - Morgenmad

09:15 – 10:45

Jørgen Dieckmann Rasmussen, arkivchef, Esbjerg Byhistoriske Arkiv:

Bondens skoler:
Ud over grundskolen fik bondens sønner og døtre efterhånden mulighed for at tilegne sig yderligere færdigheder og holdninger til livet på en lang række af skoler spredt ud over det ganske land.

10:45 – 11:00 - Kaffe/te i Salen

11:00 – 11:45

Gitte B. Høstbo:

Bondens udvandring:
Når eventyrlysten eller vanskelighederne tårnede sig op, blev udvejen måske emigration. Hvordan belyses en sådan udvandring? Hvordan gik det i det nye land, når dagligdagen også meldte sig der?

11:45 -12.00 - Formanden slutter weekenden.

12:00 – 13:00 – Frokost – herefter hjemrejse.