Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
indbyder hermed til

 

Nørgaards Højskole

Slægtshistorisk Weekend på
Nørgaards Højskole
5.-7. oktober 2012.
Under temaet: Stat og kirke 

 

Fredag 5.oktober
16.00 – 17.30 Ankomst, indkvartering inkl. kaffe/te til deltagerne.

17.30 – 18.00 SSFs formand byder velkommen og introducerer kurset.

18.00 – 19.00 Middag.

19:15 – 21.15 Jytte Skaaning, cand.mag., arkivleder, Odense:
Gejstlige arkiver. Bispe-, provste- og præstearkivers indhold fortæller slægtsforskere mangt og meget om vore forfædres gøren og laden i forgangne århundreder. – Mange praktiske anvendelsesmuligheder demonstreres!

20.00 Kaffe/te-pause. Og efter foredraget egen tid (litteraturformidl., udstilling af deltagernes slægtsforskning og edb-rum).

Lørdag 6. oktober
08.00 – 09.00 Morgenmad.

09.15 – 10.45 Steen Busck, dr.phil., tidl. lektor på Aarhus Universitet:
Det 18. og 19. århundredes folkelige vækkelser som symptom på grundlæggende ændringer i tankeverden og følelsesliv. Hvordan opstod vækkelserne i 17- og 1800-tallet, hvordan udviklede de sig, og hvad findes der af kilder til belysninger heraf? Nærmere analyser viser, at den samme familiekreds var modtagelig for flere forskellige vækkelser i løbet af 200 år.

10.45 – 12.00 Kaffe/te og egen tid (spørgecentral, litteraturformidling, udstilling af deltagernes slægtsforskning og edb-rum).

12.00 – 13.00 Frokost.

13.15 – 14.45 Michael Bregnsbo, ph.d., lektor ved Syddansk Universitet, Odense:
Hofarkiver og slægtsforskerne. Selv om ens forfædre ikke var kongelige, kan der i hoffets arkiver alligevel være materiale af interesse for slægtsforskere: mange undersåtter skrev til kongen, og hoffet var en af tidens største arbejdspladser. Her færdedes en mægtig skare af jævne folk i stillinger som stuepiger, tjenere, køkkenpersonale, håndværkere og kuske m.fl., som har sat sig spor i arkiverne.

14.45 – 15.15 Kaffe/te med kage.

16.45 – 17.45 Tommy P. Christensen, cand.mag., fhv. mus.insp. Malmö Museer:
Computergenealogi og webbaseret slægtsforskning. Anvendelse af pc-ere og internettet har revolutioneret dyrkningen af slægtsforskning. Der gives en introduktion til, hvordan du bedst kombinerer slægtsforskningen med brugen af pc-ere og slægtsforskningsprogrammerne.

15.15 – 16.45 Egen tid (spørgecentral, litteraturformidling, udstilling af deltagernes slægtsforskning og edb-rum).

18.00 – 19.30 Middag.

21.00 Kaffe/te med kage.

Søndag 7. oktober
08.00 – 09.00 Morgenmad.

09.15 – 10.45 Annemette Løkke Borg Berg, cand.mag., Christiansfeld Centret:
Brødremenigheden og Christiansfeld. Som én af de ældste vækkelser kom Brødremenigheden, grundlagt i Herrnhut nær grænsen til Tjekkiet, til at spille en stor rolle for de folkelige, kristelige vækkelser mange steder i bl.a. Danmark og drev missionsvirksomhed andre steder i Verden – med geografisk mobilitet til følge.

10.45-11.15 Kaffe/te (spørgecentral, litteraturformidling, udstilling af deltagernes slægtsforskning og edb-rum).

11.15-11.50 Tommy P. Christensen, cand.mag., fhv. mus.insp. Malmö Museer: Tidsbestemmelse af portrætter og portrætsøgning. Gode råd i forbindelse med tidsbestemmelse af portrætter, både fotografier og andre portrætter. Guide til fortegnelser over ældre grafiske portrætter (bl.a. litografier og ældre stik), og hvor findes der oplysninger om kunstnerne.

11.50 Formanden afslutter weekenden.

12.00-13.00 Frokost herefter hjemrejse.

Spørgecentral
Traditionen tro forsøger spørgecentralen at hjælpe deltagerne med spørgsmål om slægtsforskning, hvor findes kilderne på arkiverne, og hvordan finder man rundt i det genealogiske materiale? – Tag endelig din anetavle med!
Litteraturformidling/materialer til salg Anton Blaabjerg tager materialer med fra SLÆGTENs litteraturliste, som kan ses på SSF’s hjemmeside, www.ssf.dk, eller rekvireres HELT ajourført hos Anton, .
Kursusdeltagere er velkomne til at fremlægge materiale på eget ansvar.
Aktiviteter udover foredragene Deltagerne kan fremvise egen slægtsforskning, edb-programmer mv. Vis udskrifter af slægtstavler på opslagstavler. Spanske vægge til større udstillinger kan bestilles hos Kristian Lauritsen: .

Kontaktkatalog
Kontaktkataloget kan udfyldes om éns forskning. Skema hertil følger med informationsbrevet. Skemaet indsendes senest 15. september. Kontaktkatalog fremlægges i spørgecentralen. Jo flere indsendte skemaer, jo større chancer for ”anesammenfald”!

Praktiske oplysninger
Tilmeldingsaccept sker løbende med post eller e-mail. I ferietiden kan der dog gå lidt tid, inden accepten kommer. Desuden modtager deltagerne i august informationsbrev eller mail med bl.a. deltagerliste med navne, adresser, telefonnumre og evt. e-mailadresser samt en plan over højskolen. Listen kan benyttes til arrangement af samkørsel.
Al tilmelding og forespørgsler vedr. Slægtshistorisk Weekend bedes rettet til SSF’s kasserer: Kristian Lauritsen, Webersvej 1, 7400 Herning. E:

Indkvartering
Denne sker på dobbeltværelser – med mulighed for enkeltværelse mod ekstra betaling; alle værelser er med toilet og bad. Nogle værelser, der benyttes som enkeltværelser, er to og to dog fælles om toilet og bad i en lille forgang; i så fald indkvarteres man efter køn. Sengelinned og håndklæder er indbefattet i prisen, men til svømmesalen anbefales medbragte ekstra håndklæder.

Transport til Højskolen
Tog til Bjerringbro Station. – For rejsende sydfra er der togskifte i Aarhus eller Langå med 9-12 minutters ophold, nordfra er der togskifte i Langå med lidt længere ophold.

Tilmelding og betaling
Tilmelding kan ske hele året, dog senest 15. september.
Tidligt tilmeldte skal have betalt senest 1. juli, ellers bortfalder forhåndstilmeldingen. Tilmeldte efter 1. juli skal betale samtidig med tilmeldingen. Ovenstående tilmeldingsblanket findes også på SSF’s hjemmeside, hvorfra den kan hentes som en Word-fil, udfyldes og sendes pr. email til: ”Først til mølle-princippet” bliver anvendt, idet der dog tages hensyn til værelseskapaciteten (dobbelt/enkelt). Bemærk, at vi lejer os ind på højskolen. Tilmeldinger skal derfor indsendes direkte til Kristian Lauritsen, Webersvej 1, 7400 Herning.

For kursister, der ikke er medlem af en slægtshistorisk forening, eller er medlem af en forening, der ikke hører under SSF, erlægges et gebyr på 350 kr. Det bedes derfor oplyst, hvilken slægtshistorisk forening, du er medlem af.

Ved overtegning bliver indbetalt gebyr tilbagebetalt fuldt ud, mens der ved afmelding forbeholdes ret til at tilbageholde 350 kr. Der ydes ingen tilbagebetaling ved afmelding efter 1. september. -sæt kryds til højre ud fra den ønskede pakke:

A) Pakke med dobbeltværelse inkl. fuld pension, alle foredrag,
samt aktiviteterne som skitseret i programmet.
Par har førsteret til dobbeltværelser kr. 1.900,-
Jeg ønsker at dele dobbeltværelse med (navn):

B) Pakke med enkeltværelse inkl. fuld pension, alle foredrag,
samt aktiviteterne som skitseret i programmet kr. 2.100,-

C) Pakke inkl. alle foredrag, samt aktiviteterne som skitseret
i programmet og fuld pension med undtagelse af morgenmaden.
Ingen overnatning kr. 1.800,-

Gebyr for ikke-medlemmer af en forening under SSF kr. 350,-
I alt kr.-:
som bedes indbetalt til
Danske Bank, Reg nr. 1551 og kontonr: 0016863408

Tilmelding til Slægtshistorisk Weekend
5. – 7. okt. 2012, på Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro 86 68 23 00.

Navn: (som det ønskes på navneskilt)

Adresse:

Postnr.:

By:

Telefon:

Email:

Medlem af slægtshistorisk forening?
Hvilken?

Jeg ønsker diætkost/diabetikerkost/særkost. Sæt kryds her:
Evt. uddybning til brug for køkkenet:

Denne side kan printes i PDF ved at klikke her 3543_A5_folder_Slaegtshistorisk Weekend_2012