Slægtshistorisk Weekend
Arrangeret af SSF og Folkeuniversitetet på
Nørgaards Højskole, Bjerringbro
27. - 29. september 2013
"Slægtsforskeren og juraen"

Tilmeld dig her på hjemmesiden
(tilmeldingen er lukket)                         

Fredag 27. september

16.00 - 17.30      Ankomst, indkvartering inkl. kaffe/te til deltagerne.  
17.30 - 18.00   SSF's formand byder velkommen og introducerer kurset.  
18.00 - 19.00   Middag.  
19.15 - 21.15   Kirn Furdal, ph.d., museumsinspektør, Aabenraa:
Etik og copyright.
Ret og vrang om offentliggørelse af personligt materiale, hvad enten slægtsforskeren vil lave slægtsbøger til den nærmeste familie eller hjemmesider. Reglerne herom må slægtsforskeren sætte sig ind i!
 
20.00   Kaffe/te-pause. Efter foredraget egen tid (litteraturformidling, udstilling af deltagernes slægtsforskning og edb-rum).  
Lørdag 28. september
08.00 - 09.00   Morgenmad.  
09.15 - 10.45   Asbjørn Romvig Thomsen, ph.d., arkivar, Viborg:
Uægtefødte børn 1750-1850.
Med udgangspunkt i forholdene i Salling fortælles om de muligheder, der er, for at finde oplysninger om de uægtefødte børn og deres forældre i henholdsvis amts- og retsbetjentarkiverne. - Hvordan var de uægtefødte børn stillet rent socialt?
 
10.45 - 12.00   Kaffe/te og egen tid (spørgecentral, litteraturformidling, udstilling af deltagernes slægtsforskning og edb-rum).  
12.00 -13.00   Frokost.  
13.15 - 14.45   Svend Jacobsen, cand.mag., tidl. gymnasielektor, Frederiksberg:
Hvordan arbejder man med de gamle tingbøger?
Tingbøgerne er vore ældst bevarede kilder til slægtsforskningen. Hvordan sammensættes de forskellige indførsler i disse kilder til en større hele. - Alt med afsæt i foredragsholderens mangeårige arbejde med slægter i den vestlige del af Sønderjylland og i den sydvestlige del af landet nord for Kongeåen.
 
14.45 - 15.15    Kaffe/te med kage.  
15.15 - 16.45   Tommy P. Christensen, cand.mag., tidl. mus.insp., Malmö Museer:
Rettens historie 1500-1870.
Hvordan fungerede i praksis de gamle herredsfogeder af bondearistokrati i lokalsamfundet og deres efterfølgere af mere "juridisk tilsnit"? Herredstinget (og bytinget) sættes i relation til landsretter og Kongens Retterting/Højesteret.
 
16.45 - 17.45   Egen tid (spørgecentral, litteraturformidling, udstilling af deltagernes slægtsforskning og edb-rum).  
18.00 - 19.30   Festmiddag.  
20.30    Kaffe/te med kage - og underholdning!  
Søndag 29. september
08.00 - 09.00   Morgenmad.  
09.15 - 10.45   Jytte Skaaning, cand.mag., arkivleder, Odense:
Retsbetjentarkiver som slægtshistorisk kilde.
Disse er en guldgrube for slægtsforskere, når vi vil kaste lys over vore forfædres nærmere vilkår. - Mange praktiske anvendelsesmuligheder demonstreres!
 
10.45 - 11.15
  Kaffe/te (spørgecentral, litteraturformidling, udstilling af deltagernes slægtsforskning og edb-rum).  
11.15 - 11.50   Jytte Skaaning fortsætter sit foredrag.  
 11.50    Formanden afslutter weekenden.  
12.00 - 13.00   Frokost, herefter hjemrejse.  
       
 

Spørgecentral
Traditionen tro forsøger spørgecentralen at hjælpe deltagerne med spørgsmål om slægtsforskning, hvor findes kilderne på arkiverne, og hvordan finder man rundt i det genealogiske materiale? - Tag endelig dine egne arbejder med! - Få hjælp og gode råd af bl.a. Peter Wodskou fra Rigsarkivet, Tommy P. Christensen; Slægtens redaktør, og Nicolaj Johannesen fra bestyrelsen.

Litteraturformidling/materialer til salg
Anton Blaabjerg tager materialer med fra forlaget Slægtens litteraturliste, som kan ses på SSF's hjemmeside, www.ssf.dk, eller rekvireres helt ajourført hos Anton. E:  .
Kursusdeltagere er velkomne til at fremlægge materiale på eget ansvar.

Aktiviteter udover foredragene
Deltagerne kan fremvise egen slægtsforskning, edb-programmer, mv. Anna Margrethe Krogh-Thomsen demonstrerer således Family Search og billedbehandling. Vis udskrifter af dine slægtstavler på opslagstavler. Spanske vægge til større udstillinger kan bestilles hos Anne Harring, Korvetvej 23, 4040 Jyllinge, E:  .

Kontaktkatalog
Kontaktkataloget kan udfyldes om éns forskning. Skema hertil findes på SSF's hjemmeside og indsendes senest 15. september til: Ingrid Bonde Nielsen, Bredager 71, 2670 Greve, E:  . Kontaktkatalog fremlægges i spørgecentralen. Jo flere indsendte skemaer, jo større chancer for "anesammenfald"!

Praktiske oplysninger
Tilmelding bekræftes, når indbetalingen er modtaget. Desuden modtager deltagerne primo september informationsbrev eller mail med bl.a. deltagerliste med navne, adresser, telefonnumre og evt. e-mailadresser samt en plan over højskolen. Listen kan benyttes til evt. arrangering af samkørsel.
Al tilmelding og forespørgsler vedr. Slægtshistorisk Weekend bedes rettet til SSF's kasserer: Anne Harring, Korvetvej 23, 4040 Jyllinge, E:  .

 Indkvartering
Denne sker på dobbeltværelser - med mulighed for enkeltværelse mod ekstra betaling; alle værelser er med toilet og bad. Nogle værelser, der benyttes som enkeltværelser, er to og to dog fælles om toilet og bad i en lille forgang; i så fald indkvarteres man efter køn. Sengelinned og håndklæder er indbefattet i prisen, men til svømmesalen anbefales at medbringe ekstra håndklæder.

Transport til Højskolen
Tog til Bjerringbro Station. For rejsende sydfra er der togskifte i Aarhus eller Langå med 9-12 minutters ophold, nordfra er der togskifte i Langå med lidt længere ophold.