Fredag 24. oktober

16.00 - 17.30        Ankomst, indkvartering inkl. kaffe/te til deltagerne.   17.30 - 18.00     Velkomst og introduktion til kurset.   18.00 - 19.00     Middag.   19.15 - 21.15     Asbjørn Romvig Thomsen, ph.d., arkivar, Viborg:
Faddere.
Fadderstudier i et jysk lokalsamfund 1750-1830 fortæller, hvem de typiske faddere var, valget viser samfundsudviklingen, hvorfor blev nogle valgt og andre ikke.
  20.00     Kaffe/te-pause. – Efter foredrag egen tid (litteraturformidling, udstilling af deltagernes slægtsforskning m.m.).             Lørdag 25. oktober
08.00 - 09.00     Morgenmad.   09.00 - 10.30     Ulrich Alster Klug, slægtshistorisk skribent og underviser:
Diverse uddannelser før 1930.
Nu tænkes vel mest på boglige, men tidligere var de vel mest praktiske. Det forsøges at spore og dokumentere fortidens mere eller mindre formelle uddannelser med eksempler fra landbrug, søfart og andre erhvervsgrene.
  10.30 - 11.00      Kaffe/te.   11.00 - 12.00     Magne Juhl, lic.med., fhv. overlæge, Viborg:
Jordemodervæsenet før 1900, uddannelse og kilder.
Protokol over de i København eksaminerede jordemødre findes fra 1739, men behovet for uddannelsen medførte, at der allerede før 1800 arbejdedes på at uddanne disse også i Jylland. - Kirkebøgerne indeholder også oplysninger til belysning af jordemodervæsenet.   12.00 - 13.00     Frokost.   13.00 - 17.45     Workshops.
En bred vifte af muligheder for at få demonstreret og arbejde aktivt i små grupper med udfordringerne på egne PC’er med så forskellige emner som slægtsforskningsprogrammer, både traditionelle og på nettet, slægtsbøger/formidling, udformning af tekster og Daisy-søgninger. Kom i gang som kildeindtaster (Politiets Registerblade m.m.) Udveksle erfaringer, litteraturformidling, udstilling af deltagernes egen slægtsforskning, få hjælp ved spørgecentralen til at bryde igennem de slægtsforskermure, man selv er løbet ind i, og meget mere! – Detaljer vil efterhånden blive lagt hjemmesiderne for både SSF og DIS-Danmark.
  18.00 - 19.30     Festmiddag.   20.30     Kaffe/te - og underholdning!             Søndag 26. oktober
08.00 - 09.00     Morgenmad.   09.15 - 10.45     Erik Kann, seniorkonsulent, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet:
Almueskolens historie 1739-1814
Det var ikke lovene fra 1814, men derimod Christian VI’s mere oversete skolelove 1739, der introducerede skole- og undervisningspligten. Praktisk anvendelse af disse kilder i slægtsforskningen demonstreres.   10.45 - 11.15
    Kaffe/te.   11.15 - 11.50     Erik Kann:
Købstadshåndværkere før midten af 1800-tallet.
Praktisk introduktion til benyttelse af håndværkerlaugenes righoldige materiale såsom understøttelses-sager, regnskaber, begravelseskasser og meget mere.
  11.50     Weekenden afsluttes.
 

12.00 - 13.00

   

Frokost og derefter hjemrejse.

 

 

Spørgecentral
Den er delvist inkorporeret i workshops og forsøger traditionen tro at hjælpe med spørgsmål, hvor findes kilderne på arkiverne, og hvordan finder man rundt i det genealogiske materiale? – Tag endelig egne arbejder med! – Få hjælp og gode råd fra erfarne slægtsforskere!

Litteratur formidling/materialer til salg
Anton Blaabjerg medtager materialer fra Slægtens Forlag, jfr. Slægtens Litteraturliste, ellers kan den rekvireres ajourført hos Anton, E: .
Deltagere er velkomne til at fremlægge materiale på eget ansvar.

Aktiviteter udover foredragene
Deltagere kan fremvise egen slægtsforskning m.v. Spanske vægge til større udstillinger kan bestilles hos:
Jonna Qvortrup, Prangervej 82, 7000 Fredericia, tlf. 7592 9678, E:

Tilmelding, betaling og praktiske oplysninger
Tilmelding sker lettest via formularen på DIS-Danmarks hjemmeside, hvor betaling kan ske direkte med dankort!
Evt. spørgsmål vedr. tilmelding stiles til SSF’s kasserer:
Jonna Qvortrup, Prangervej 82, 7000 Fredericia, tlf. 7592 9678, E:
Betaling kan også ske ved overførsel til Danske Bank,
Reg.nr. 1551, kontonr.: 0016863408.
Sidste frist for tilmelding og betaling er 15. september.

”Først til mølle-princippet” bliver anvendt ved tilmeldingerne.
Ved evt. overtegning bliver det indbetalte kursusbeløb tilbagebetalt fuldt ud, mens der ved afmelding forbeholdes ret til at tilbageholde 350 kr.
Der ydes ingen tilbagebetaling ved afmelding efter 15. september.

Slægtshistorisk Weekend finder i år sted 24.-26. oktober på Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling, tlf. 7587 1500, www.brandbjerg.dk, hvor vi lejer os ind for weekenden. Evt. spørgsmål vedr. tilmelding og praktiske oplysninger bedes rettet til SSF’s kasserer Jonna Qvortrup, Prangervej 82, 7000 Fredericia, tlf. 7592 9678, E: . Behov for diabeteskost/særkost bedes meddelt kasserer Jonna Qvortrup. Brandbjerg Højskole er desværre ikke velegnet for kørestolsbrugere.

Priser
A. Pakke med dobbeltværelse inkl. fuld pension, alle foredrag, samt aktiviteterne som skitseret i programmet. Par har førsteret til dobbeltværelser.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse 2.100 kr.

B. Pakke med enkeltværelse inkl. fuld pension, alle foredrag, samt aktiviteterne som skitseret i programmet.
Pris pr. person i enkeltværelse 2.300 kr.

Tilmelding bekræftes, når betaling er modtaget. Desuden modtager deltagerne primo oktober informationsbrev pr. mail med bl.a. deltagerliste.
Listen kan benyttes til evt. arrangering af samkørsel.
Vel mødt på Brandbjerg Højskole ved Jelling til årets Slægtshistorisk Weekend!
www.brandbjerg.dk