Nyhedsbrev - august 2016


Kære medlemsforeninger

Hjemmesiden
Jeg håber, at I er begyndt at følge med i, hvad der sker på vores hjemmeside, www.ssf.dk. Vi prøver at gøre hjemmesiden til det aktive centrum for vores medlemsforeninger og deres medlemmer. Dette betyder, at vi fremover med jævne mellemrum vil udgive artikler fra de gamle numre af Slægten, idet der er rigtig mange af disse artikler som stadig er særdeles læseværdige.
Herudover har bestyrelsen besluttet, at vi fremover vil bringe foreningernes programmer på hjemmesiden, således at det altid er nemt og hurtigt at finde frem til, hvad der sker hvornår, ikke bare i ens egen forening, men også i de andre foreninger rundt i landet.

Slægten
Her skal lyde en opfordring til sende små og store artikler til Anton Blaabjerg (). Artikler skal skrives uden spalter og uden billeder. Hvis der skal billeder i artiklen, skal disse fremsendes separat i højst mulig opløsning (de skal altså ikke være sat ind i artiklen, men man må gerne angive, hvor man ønsker billedet indsat.
Og der bliver meget bedre plads til artikler fremover, fordi bestyrelsen har besluttet, at foreningernes programmer ikke længere skal bringes i Slægten, men som anført ovenfor udelukkende på hjemmesiden. Til gengæld vil vi fortsætte med at anføre foreningens navn og faste mødedage samt kontaktoplysninger i form af navn, telefonnummer og mailadresse på relevante bestyrelsesmedlemmer.
Deadline for indsendelse af såvel kontaktoplysninger som programmer er herefter fastsat til 20. oktober 2016. Hvis der ikke er modtaget noget inden fristens udløb, vil vi bruge kontaktoplysningerne fra sidste blad.

Årsmødet
Bestyrelsen har besluttet, at det fremover vil være sådan, at der er forplejning til samtlige deltagende personer mod en betaling, der dækker udgifterne hertil. Baggrunden for beslutningen er for det første, at det kun er et forsvindende lille antal personer, der hidtil har valgt ikke at tilkøbe forplejning, og for det andet, at vi synes, at det giver et bedre og mere hyggeligt årsmøde, når alle deltagere er med i den sociale del af mødet også.
Beslutningen medfører, at det vil være nødvendigt med tilmelding til årsmødet, således at vi kan tilrettelægge indkøb m.v. i forhold til deltagerantallet.

Slægtshistorisk weekend
Det er dejligt at konstatere, at der er ”fuldt hus” til dette arrangement, og vi glæder os meget til at hilse på alle jer, der kommer til Bjerringbro.
For jer, der gerne vil med næste år, kan vi afsløre, at slægtshistorisk weekend i 2017 vil blive afholdt 1.-3. september 2017, og som tidligere år igen på Nørgaards Højskole i Bjerringbro.


Venlig sensommerhilsen
Kirsten Sanders, formand SSF